Cienījamie Avota ūdens Svētavots lietotāji!

Mēs piedāvājam dabisku, skaidru, garšīgu un arī dziedniecisku Svētavota ūdeni.
Es augstu vērtēju mūsu klientu uzticību, lietojot “Svētavota” ūdeni.

Ar cieņu,
SIA “VIGO” uzņēmuma vadītājs
VIGO RUBENIS
 

Latvija ir zeme, kurā daba cilvēkiem sniedz ļoti daudz – skaistumu, līdzsvaru, kā arī vissvarīgāko – veselību. Viena no dabas brīnišķīgām veltēm ir avota ūdens. Ir zināms, ka bez ūdens nevar pastāvēt neviens dzīvs organisms, kā arī dabā nav tāda brīnumlīdzekļa, kas spētu izārstēt visas slimības, bet, ja tāds būtu, tad vistuvāk tam būtu tīrs, kvalitatīvs ūdens.

Avota ūdens Svētavots ir augstākā labuma licencētais avota ūdens. Svētavota ūdens pats izplūst zemes virspusē un bez jebkādas apstrādes un transportēšanas tiek pildīts pudelēs, tas ir ļoti gards, dzīvs, tīrs, dzidrs un apveltīts dziednieciskām īpašībām. SIA “VIGO” nodarbojas ar avota ūdens Svētavots ieguvi un realizēšanu jau 15 gadus, tas spēj nodrošināt klientiem kvalitatīvu avota ūdeni, jo tā pildīšanas cehs atrodas blakus Svētavota izteces vietai un Svētavota ūdens tiek pildīts pudelēs neveicot tā transportēšanu un pakļaušanu kvalitātes ietekmēšanas riskiem.

Sabiedrības mērķis – sakārtojot vidi, izveidot estētiska baudījuma vietu ikvienam apmeklētājam, vienlaikus veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar dabas resursu – avota ūdens izplatīšanu dažādās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vietās.

Avota ūdens Svētavots tiek izmantots kosmētikas, pārtikas un dzērienu ražošanā, kā arī, novērtējot tā izcilo kvalitāti un dziednieciskās īpašības, ir iegādājams arī slimnīcās esošajās aptiekās un veikalos, lai ārstniecības iestādē esošajām personām būtu iespējams iegādāties dabīgu, veselīgu un dziedniecisku avota ūdeni.

Pasūtiet “Svētavota” ūdeni  zvanot 29460660,

rakstot epastā svetavots@svetavots.lv 

vai www.svetavots.lv sadaļā Pasūtīt avota ūdeni.

 

Vēsture

Dienvidaustrumos no Cēsīm, Cīrulīšos no kādas smilšakmens nišas iztek leģendām apvītais, ziemā neaizsalstošais Svētavots. Tas izplūst no 88 metru dziļuma tīrā, lielā, dabiskā baltas smilts iezī, tā ražība ir 3 litru ūdens sekundē. Svētavota izcelsmes un pastāvēšanas vēsture ir ļoti sena, tie ir daudzi gadsimti. Svētavota ala ir pirmā Latvijas ala, kas minēta zinātniskajā literatūrā. Jau 1764.gadā to aprakstīja vācu etnogrāfs, Sibīrijas pētnieks un  Krievijas Zinātņu akadēmijas profesors G.F.Millers.

Millers 1764.gadā rakstījis, ka šo vietu saucot die Eiserne Pforte, kas nozīmē Dzelzs vārti. Iespējams, ka Millera apraksts rosināja novadpētnieka Johana Kristofa Broces interesi par šo alu, kuru viņš apmeklēja, aprakstīja un uzzīmēja 1772.gadā. Tas ir senākais šobrīd zināmais Latvijas alas attēls. Broce rakstījis, ka “alas dibenā, kur ir arī daži lieli, melni akmeņi, no zemes izplūst skaidrs, ledusauksts ūdens, kas aiztek gar alas kreiso pusi. Ap to un pie kalniem abās pusēs aug alkšņi, egles, priedes, kadiķi un ievas. Šī novada latviešu zemnieks piedēvē ūdenim brīnumspēku, tāpēc tad, kad ir slims, viņš tajā mazgājas un arī atstāj alā apģērba gabalus un naudu”.

Alu divos sava darba “Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland” (1777.g.) sējumos ir minējis arī Augusts Vilhelms Hupelis kā piemēru tēzei, ka dažas alas zemnieki uzskata par spēcīgām, t.i., izmanto to avotus dziedniecībā.

Pirmais avota nosaukums bija Dzelzs vārti, bet pirmās brīvvalsts laikā tas dēvēts par Māras avotu, vēlāk par Svētavotu, to pamatoja ar ūdens dziednieciskajām īpašībām. Brīvās Latvijas laikā tika uzcelta dziednīca “Cīrulīši”, jo vieta ir ar pozitīvu auru apgarota, blakus atpūtas namam atradās unikālais dabas objekts, dziednieciskais avots Svētavots.

Dziedniece Ilze Jansone atceras, ka, bērnībā, uzturoties “Cīrulīšos” pionieru nometnē, redzējusi, kā vietējie iedzīvotāji slepus Māras dienas rītā, 6.augustā, pirms saules lēkta gāja avotā mazgāties un ņēma ūdeni ne tikai sev, bet arī mājās palikušajiem saimniekiem. Tos nomazgāja, un līdz saules lēktam steidzās šo ūdeni izliet atpakaļ strautā.

SIA “VIGO” tika dibināta 1995.gadā un ar avota ūdens Svētavots ieguvi un realizāciju sāka nodarboties 1999.gadā.